Anasayfa » Arşiv

Kanunlar

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarihi izleyen 2’nci ayın sonuna kadar; 2006 yılı için %30, 2007 için %25, 2008 için %20 ve 2009 için %15 oranlarından az olmamak üzere artırdıkları takdirde, bu yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesine tabi tutulmayacak, bu yıllara ilişkin olarak daha sonra tarhiyat yapılmayacak.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 11.01.2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

Ekleyen: Taşçılar YMM Bir Yorum

Bu Kanunun amacı, elektronik imzanın hukukî ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasları düzenlemektir.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

6009 sayılı Kanun’la vergi mevzuatında yapılan son değişiklikler, Çok sayıda yasada değişiklik yaptığı için adına “Torba Yasa” denilen 6009 sayılı yasa ile özellikle vergi mevzuatında bazı değişiklikler yapılmıştır.

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange