Anasayfa » Arşiv

Vergi Usul Kanunu Tebliğleri

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun1 ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 415’nde aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)’nde değişiklikler yapılmıştır.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2014 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2014 yılı için %10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan tutarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2014 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

333 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ekinde yer alan listeye 3.65. satırdan sonra gelmek üzere değişiklikler yapılmıştır.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Matbaa işletmecileri Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca düzenlenen bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen on beşinci günün sonuna kadar internet üzerinden, www.gib.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine, kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanmak suretiyle göndereceklerdir.

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange