Anasayfa » Arşiv

Özel Tüketim Vergisi Tebliğleri

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 2A numaralı ÖTV beyannamesinin 1 Aralık 2011 tarihinden itibaren elektronik ortamda düzenlenerek verilmesi uygun görülmüştür. Buna göre 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi araçlara ait kağıt ortamındaki 2A numaralı ÖTV beyannameleri 1 Aralık 2011 tarihinden itibaren kabul edilmeyecek olup, bu tarihten itibaren kara, deniz ve hava taşıtları için üç farklı şekilde oluşturulan elektronik ortamdaki 2A numaralı ÖTV beyannameleri düzenlenerek vergi dairelerine gönderilecektir.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallarda ÖTV uygulamalarına ilişkin ÖTV Genel Tebliğlerinde yapılan düzenlemelere yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

20 Seri No’lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile Özel tüketim vergisi (ÖTV) beyannameleri ve bildirimlerine ilişkin olarak aşağıdaki düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Serbest bölgeye veya Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde ihracat istisnası uygulanmadığından, serbest bölgeye veya Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara teslim edilecek malların ÖTV mükelleflerinden satın alınmasında, ÖTV Kanununun 8/2 nci maddesi kapsamında tecil-terkin uygulamasının olmayacağı da tabiidir.

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange