Anasayfa » Arşiv

Kurumlar Vergisi Kanunu Tebliğleri

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

03.04.2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sei nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

7 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2012 Resmi Gazete No: 28514 (4. Mükerrer) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla1 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda2 yapılan değişikliklerin uygulanması ile tereddüt edilen bazı hususlara ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup, […]

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Bu Tebliğde, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde ilgili bölümler itibarıyla aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış olup, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde1 ilgili bölümler itibarıyla aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange