Yazdır Yazdır
Anasayfa » Katma Değer Vergisi Tebliğleri

104 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok Facebook Paylas!Twitter Paylas!

104 SERİ NO’LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No : 26509
Resmi Gazete Tarihi: 01/05/2007
Kapsam

Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamalarına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

A. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER

87 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (F) bölümünde, ihraç edilecek mallar ile bu malların eklentisi veya ayrılmaz parçası mahiyetindeki malların KDV Kanununun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kaydıyla ve ayrı ayrı satın alınması halinde, eklenti ve ayrılmaz parça mahiyetindeki malların tesliminde de tecil-terkin uygulamasından yararlanılabileceği, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (L) bölümünde ise tecil-terkin sistemi kapsamında satın alınan malların ihracında ambalaj maddesi veya malzemesi olarak kullanılan malların da bu uygulama kapsamında mütalaa edileceği açıklanmıştır.

Bu açıklamalara göre, eklenti veya ayrılmaz parça mahiyetindeki malların tesliminde tecil-terkin uygulanabilmesi için asıl malın KDV Kanununun (11/1-c) maddesi kapsamında tecil-terkin uygulanarak satın alınması gerekmektedir. Ancak, asıl malın ihracatçıya tesliminin istisna kapsamına girmesi halinde tecil-terkin sistemine göre işlem yapılamayacağından eklenti veya ayrılmaz parçaların tesliminde de tecil-terkin uygulanamamaktadır.

İşlem görmeden oldukları gibi ihraç edilecek malları tecil-terkin sistemi kapsamında satın alanlar ile istisna nedeniyle bu sisteme göre işlem yapamayanlar arasında bir farklılık yaratılmaması amacıyla, KDV Kanununun 11 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak, ihraç edilecek asıl malın istisna kapsamında satın alınması halinde, ambalaj maddeleri ve malzemeleri de dahil olmak üzere bu malın eklentisi veya ayrılmaz parçası niteliğindeki malların alımında KDV Kanununun (11/1-c) maddesi kapsamında işlem yapılabilmesi uygun görülmüştür.

Bu uygulamada tecil-terkin sistemine ilişkin olarak KDV Genel Tebliğlerinde belirtilen şartlar ile kapsam, usul ve esaslara ilişkin açıklamaların geçerli olacağı tabiidir.

B. TEVKİFAT UYGULAMASI

KDV Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, bu Tebliğin yayımını izleyen ayın başından itibaren geçerli olmak üzere, tevkifat uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür.

1. Çinko ve Alüminyum Mamullerinde Tevkifat Uygulaması

96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.3) numaralı bölümünün başlığı “5.3. Bakır, Alüminyum ve Çinko Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması” olarak, bu bölümde yer alan “… bakır ve bakır alaşımlarından mamul; …” ibaresi, “… bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamul; …” şeklinde değiştirilmiştir.

2. Çinko ve Alüminyum Külçelerinde Tevkifat Uygulaması

95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (7) numaralı bölümünün başlığı, “7. Hurdadan Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Alüminyum ve Çinko Külçelerinde Tevkifat Uygulaması” olarak, bu bölümde yer alan, “… hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır külçelerinin…” ibaresi, “… hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin …” şeklinde değiştirilmiştir.

3. Özel Güvenlik Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması

91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlara verilen özel güvenlik hizmetleri aynı Tebliğin (A/3) bölümü ile tevkifat kapsamına alınmıştır. Bu hizmetlerde 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.2) bölümüne göre tevkifat oranı 1/2 olarak uygulanmaktadır.

KDV Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde sayılan kurum ve kuruluşların yanı sıra bütün KDV mükelleflerine verilen özel güvenlik hizmetlerinin tevkifat uygulaması kapsamına alınması ve bu hizmetlerin tamamında tevkifat oranının 4/5 olarak uygulanması uygun görülmüştür.
Tebliğ olunur.

Tags: , , , ,

Facebook Paylas!Twitter Paylas!

Yorumlar Kapalı.

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange