Anasayfa » Arşiv

Mevzuat: portföy yöneticiliği

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

7 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2012 Resmi Gazete No: 28514 (4. Mükerrer) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla1 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda2 yapılan değişikliklerin uygulanması ile tereddüt edilen bazı hususlara ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup, […]

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange