Anasayfa » Arşiv

Mevzuat: ödenmemiş vergi ve cezalar

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

30.06.2011 tarih ve 27980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 409 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir.

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange