Anasayfa » Arşiv

Mevzuat: 46 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 46) I – Vergileme Ölçü ve Hadleri 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin; İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden […]

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange