Anasayfa » Arşiv

Mevzuat: 407 vergi usul tebliği

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Bakanlığımıza iletilen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda; Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (3) Genel Tebliğinde değişiklik yapan 405 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “12- Bu Tebliğ ve eklerinde yer alan beyanname tabiri vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini ifade etmektedir.”
bendi dışında kalan düzenlemelerinin yürürlük tarihi 1/8/2011 tarihine ertelenmiştir.

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange