Anasayfa » Arşiv

Mevzuat: 2016 harçlar

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 75) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesinde, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan […]

Tagler: []
  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange