Anasayfa » Arşiv

Sirküler

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

İleri düzenleme tarihli çeklerin değerleme gününde vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar için uygulanması öngörülen reeskont uygulamasından yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

2013 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %1,98 (yüzde bir virgül doksan sekiz) olarak tespit edilmiştir.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Kağıt ortamında düzenlenen 2A numaralı ÖTV beyannamelerinin 1 Şubat 2012 tarihine kadar kabul edilmesi

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun uygulamasına ilişkin mevcut sirkülerlerin birleştirilmesi ile uygulamada tereddüt edilen hususlara yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

2011 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,34 (yüzde iki virgül otuzdört) olarak tespit edilmiştir.

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange