Yazdır Yazdır
Anasayfa » Pratik Bilgiler

Özel Usülsüzlük Cezaları

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok Facebook Paylas!Twitter Paylas!

Özel Usülsüzlük Cezaları

Özel Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

2010 Yılı İçin

MADDE 352- Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
Birinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri

90,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

meslek erbabı

57,00

3 – İkinci sınıf tüccarlar

28,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

olanlar

14,00

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

7,70

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

3,50

İkinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri

50,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

meslek erbabı

28,00

3 – İkinci sınıf tüccarlar

14,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

7,70

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

3,50

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,00

MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek

makbuzu verilmemesi, alınmaması

160,00

– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek

toplam ceza

77.000,00

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

160,00

– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

7.700,00

– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam

ceza

77.000,00

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

160,00

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

3.500,00

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

190,00

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

570,00

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

770,00

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

570,00

MÜKERRER MADDE 355- Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.000,00

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

500,00

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

250,00


Özel Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

2009 Yılı İçin

Birinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
89,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
56,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar
28,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
14,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
7,60
6- Gelir vergisinden muaf esnaf
3,50
İkinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
50,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
28,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar
14,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
7,60
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
3,50
6- Gelir vergisinden muaf esnaf
2,00
Özel Usulsüzlük
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması
160,00
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
76.000,00
2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması
160,00
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza
7.600,00
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza
76.000,00
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması
160,00
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması
3.500,00
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara
190,00
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
560,00
9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere
760,00
10 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına
560,00

Tags: , , ,

Facebook Paylas!Twitter Paylas!

Yorumlar Kapalı.

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange