Yazdır Yazdır
Anasayfa » Pratik Bilgiler

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok Facebook Paylas!Twitter Paylas!

BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARI
(G.V.K. MADDE:48)

YILI

MAL ALIŞ BEDELİ

MAL SATIŞ BEDELİ

HİZMET İŞLT. YILLIK HASILAT

MAL ALIM-SATIMI VE HİZ. İŞİ. HASILATI

DAYANAĞI

2000

9.000.000.000

12.000.000.000

4.500.000.000

9.000.000.000

YENİDEN DEĞ.ORANI.

2001

15.000.000.000

20.000.000.000

7.500.000.000

15.000.000.000

2000/1689  S. BKK.

2002

22.000.000.000

30.000.000.000

11.000.000.000

22.000.000.000

2001/3398 S. BKK.

2003

34.000.000.000

47.000.000.000

17.000.000.000

34.000.000.000

2002/5000 S. BKK.

2004

43.000.000.000

60.000.000.000

21.000.000.000

43.000.000.000

G.V.K. Sirküleri/6

2005

47.000,00.- YTL

66.000,00.- YTL

23.000,00.- YTL

47.000,00.- YTL

2004/8295 BKK.

2006

50.000,00.-YTL

72.000,00.-YTL

25.000,00.-YTL

50.000,00.-YTL

2005/9826 BKK.

2007

53.000,00.-YTL

77.000,00.-YTL

26.000,00.-YTL

53.000,00.-YTL

20.12.2006/26382 R.G.

2008

56.000,00.-YTL

80.000,00.-YTL

27.000,00.-YTL

56.000,00.-YTL

266 SERİ NOLU G.V. GENEL TEBLİĞİ

2009

60.000,00.-TL

89.000,00.-TL

30.000,00.-TL

60.000,00.-TL

270 SERİ NOLU G.V. GENEL TEBLİĞİ

2010

60.000,00.-TL

90.000,00.-TL

30.000,00.-TL

60.000,00.-TL

273 SERİ NOLU G.V. GENEL TEBLİĞİ

2011

64.000,00.-TL

96.000,00.-TL

32.000,00.-TL

64.000,00.-TL

278 SERİ NOLU G.V. GENEL TEBLİĞİ

Basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır:

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 2011 Yılı için 64.000.-TL veya yıllık satışları tutarının 2011 Yılı için 96.000.- TL aşmaması,

2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 2011 Yılı için 32.000.- TL aşmaması,

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 2011 Yılı için 64.000.-TL aşmaması.

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır.

Tags: , , ,

Facebook Paylas!Twitter Paylas!

Yorumlar Kapalı.

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange