Yazdır Yazdır
Anasayfa » Pratik Bilgiler

Asgari Ücret Tutarları

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok Facebook Paylas!Twitter Paylas!

01.01.2015 – 30.06.2015

1. Altı Ay Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyet
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 1.201,50
SGK PRİMİ % 14 168,21
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 12,02
GELİR VERGİSİ %15 (*) 63,08
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 90,11
DAMGA VERGİSİ % 07,59 9,12
KESİNTİLER TOPLAMI 252,43
NET ASGARİ ÜCRET(**) 949,07

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 1.201,50
SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***) 186,23
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 24,03
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.411,76

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

ASGARİ ÜCRET 1.201,50
SGK PRİMİ % 14 168,21
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 12,02
KESİNTİLER TOPLAMI 180,23
NET ASGARİ ÜCRET 1.021,27

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET 1.201,50
SGK İŞVEREN PRİMİ % 15.5 186,23
İŞSİZLİK SİG. FONU % 2 24,03
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.411,76

Not 1: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete (90.11) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2013-30.06.2013 Dönemi)

16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 978,75 TL 839,10 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 137,00 TL 117,47 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 9,79 TL 8,39 TL
Gelir Vergisi Matrahı 831,81 TL 713,24 TL
Gelir Vergisi 124,77 TL 106,99 TL
Damga Vergisi 6,46 TL 5,54 TL
Kesintiler Toplamı 278,02 TL 238,39 TL
Net Ücret 700,58 TL 600,71 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 73,40 TL 73,40 TL
Net  ele geçen Ücret 773,98 TL 674,11 TL

 

 

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.07.2013-31.12.2013 Dönemi)

16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 1021,50 TL 877,50 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 143,01 TL 122,85
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 10,22 TL 8,78
Gelir Vergisi Matrahı 868,28 TL 745,88
Gelir Vergisi 130,24 TL 111,88
Damga Vergisi 6,74 TL 5,79
Kesintiler Toplamı 290,21 TL 249,30
Net Ücret 731,29 TL 628,20
Asgari Geçim İndirimi (+) 73,40 TL 73,40 TL
Net ele Geçen Ücret 804,69 TL 701,60 TL

 

 

 

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.07.2012-31.12.2012 Dönemi)

16 Yaşından Büyükler

16 Yaşından Küçükler

Brüt Ücret

940,50 TL

805,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

131,67 TL

112,77 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

9,41 TL

8,06 TL

Gelir Vergisi Matrahı

799,42 TL

684,67 TL

Gelir Vergisi

119,91 TL

102,70 TL

Damga Vergisi

6,21 TL

5,32 TL

Kesintiler Toplamı

267,20 TL

228,85 TL

Net Ücret

673,30 TL

576,65 TL

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

(01.07.2012-31.12.2012 Dönemi)

Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5)

183,40 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2)

18,81 TL

Toplam İşveren Katkısı

202,21 TL

KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER

(01.07.2012-31.12.2012 Dönemi)

Brüt Asgari Ücret

940,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı (% 14)

131,67 TL

İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1)

9,41 TL

Damga Vergisi (% 0,66)

Kesintiler Toplamı

141,08 TL

Net Ücret

799,42 TL

 

 

01.01.2012 – 30.06.2012 tarihleri arasında (ASGARİ ÜCRET);

ASGARİ ÜCRET 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN BRÜT: 886,50 TL
ASGARİ ÜCRET 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN NET: 701,44 TL

Asgari Ücret 2012 yılı Tablosu:

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2012-30.06.2012 Dönemi)

16 Yaşından
Büyükler

Brüt Ücret

886,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

124,11 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

8,87 TL

Gelir Vergisi Matrahı

753,53 TL

Gelir Vergisi

113,03 TL

Damga Vergisi

5,85 TL

Kesintiler Toplamı

251,85 TL

Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)

66,49 TL

NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ)

701,14

2012 Yılı Asgari Geçim İndirimi Miktarları:

2012 yılına ilişkin hesaplanan asgari geçim indirimi 2012 bilgileri aşağıdadır.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2012 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

(Asgari ücret; 2012 yılı için aylık brüt 886,50 TL olarak dikkate alınmıştır)ÜCRETLİNİN MEDENİ

DURUMUAYLIK TUTARBEKAR

66,49

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN

66,49

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           1 ÇOCUKLU

76,46

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           2 ÇOCUKLU

86,43

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           3 ÇOCUKLU

93,08

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           4 ÇOCUKLU

99,73

  EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN

79,79

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

89,76

EVLİ EŞİ Ç ALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

99,73

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

106,38

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU

113,03

 

2011 Yılı Asgari Ücret Tablosu:

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.07.2011-31.12.2011 Dönemi)

16 Yaşından Büyükler

16 Yaşından Küçükler

Brüt Ücret

837,00 TL

715,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

117,18 TL

100,17 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

8,37 TL

7,16 TL

Gelir Vergisi Matrahı

711,45 TL

608,17 TL

Gelir Vergisi

106,72 TL

91,23 TL

Damga Vergisi

5,52 TL

4,72 TL

Kesintiler Toplamı

237,79 TL

203,28 TL

Net Ücret

599,21 TL

512,22 TL

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

(01.07.2011-31.12.2011 Dönemi)

Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5)

163,22 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2)

16,74 TL

Toplam İşveren Katkısı

179,96 TL

KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER

(01.07.2011-31.12.2011 Dönemi)

Brüt Asgari Ücret

837,00 TL

Sigorta Primi İşçi Payı (% 14)

117,18 TL

İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1)

8,37 TL

Damga Vergisi (% 0,66)

Kesintiler Toplamı

125,55 TL

Net Ücret

711,45 TL

(01.01.2011-30.06.2011 Dönemi)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2011-30.06.2011 Dönemi)

16 Yaşından
Büyükler

16 Yaşından
Küçükler

Brüt Ücret

796,50 TL

679,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

111,51 TL

95,13 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

7,97 TL

6,80 TL

Gelir Vergisi Matrahı

677,03 TL

577,58 TL

Gelir Vergisi

101,55 TL

86,64 TL

Damga Vergisi

5,26 TL

4,48 TL

Kesintiler Toplamı

226,29 TL

193,05 TL

Net Ücret

570,21 TL

486,45

Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)

59,74 TL

59,74 TL

NET ELE GEÇEN

629,95 TL

546,19 TL

2011 Yılı Asgari Geçim İndirimi Miktarları:

Açıklanan asgari ücret üzerinden 2011 yılına ilişkin hesaplanan asgari geçim indirimi 2011 bilgileri aşağıdadır.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2011 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

(Asgari ücret; 2011 yılı için aylık brüt 796,50 TL olarak dikkate alınmıştır)

ÜCRETLİNİN MEDENİ

DURUMU

AYLIK TUTAR

BEKAR

59,74

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN

59,74

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           1 ÇOCUKLU

68,70

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           2 ÇOCUKLU

77,66

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           3 ÇOCUKLU

83,63

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           4 ÇOCUKLU

89,61

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN

71,69

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

80,65

EVLİ EŞİ Ç ALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

89,61

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

95,58

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU

101,55

2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

2010 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 1 Kasım 2009 tarihli toplantısında belirlenmiştir.

Komisyon kararına göre, 16 yaşından büyük çalışanlar için asgari ücretin aylık brüt tutarı;

01.01.2010-30.06.2010 döneminde 729,00 TL,

01.07.2009- 31.12.2009 döneminde 760,50 TL

olarak uygulanacaktır.

Buna göre asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti, yılın ilk yarısında 885,74 TL, ikinci yarısında ise 924,01 TL olmaktadır.

Hesaplamasında yıl başında geçerli olan asgari ücret tutarının kullanıldığı asgari geçim indirimi tutarı ise bekar bir çalışan için 2010 yılının tamamında 54,68 TL olacaktır.

(01.01.2010 – 30.06.2010)

Ödemeler / Kesintiler

16 yaşından büyükler

16 yaşından küçükler

Brüt Tutar

729,00

621,00

SSK Primi (%14)

102,06

86,94

İşsizlik Sigortası Primi (%1)

7,29

6,21

Gelir Vergisi Matrahı

619,65

527,85

Gelir Vergisi (%15)

38,27 (**)

24,50

Damga Vergisi (binde 6)

4,37

3,73

Kesintiler Toplamı

151,99

121,38

Net Ödenecek Tutar

577,01

499,62

(**) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G.V.Kanunun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır. Yukarıdaki asgari geçim indirimi hesaplaması çalışanın bekar olduğu varsayımına göre yapılmıştır. Çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre asgari geçim indirimi tutarı değişecektir.

İŞVERENE  MALİYETİ  (TL/AY) İŞVERENE  MALİYETİ  (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 729,00 ASGARİ ÜCRET 621,00
SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 121,10
SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 142,16 İŞSİZLİK SİG.FONU (İşçi Payı Farkı)                                       (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1)       (1) 1,08
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 12,42
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 14,58 İŞSİZLİK SİG.FONU (İşveren Payı Farkı)                                       (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 2)         (2) 2,16
SSK ALT SINIR PRİM FARKI                                (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 14 +%19.5)      (3) 36,18
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 885,74 SSK+İŞSİZ.SİG.PRİMİ FARK TOPLAMI (1)+(2)+(3) 39,42
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 793,94
KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesi gereğince  Gelir Vergisinden,488 sayılı Damga Vergisi Kanunun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden  muaf tutulmaktadır.)
NET  ASGARİ  ÜCRETİN HESABI İŞVERENE  MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET 729,00 ASGARİ ÜCRET 729,00
SSK PRİMİ % 14 102,06 SSK İŞVEREN PRİMİ % 19,5 142,16
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 7,29 İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 14,58
KESİNTİLER TOPLAMI 109,35 İŞVERENE TOPLAM  MALİYET
885,74
NET ASGARİ ÜCRET 619,65
(*) 5510 sayılı kanunun 82. maddesine göre, SSK Günlük Kazancın Alt Sınırı 16 yaşından büyükler için  tespit edilen günlük asgari ücret olacağı hükme bağlanmıştır.

(01.07.2010 – 31.12.2010)

Ödemeler / Kesintiler

16 yaşından büyükler

16 yaşından küçükler

Brüt Tutar

760,50

648,00

SSK Primi (%14)

106,47

90,72

İşsizlik Sigortası Primi (%1)

7,61

6,48

Gelir Vergisi Matrahı

646,42

550,80

Gelir Vergisi (%15)

42,28 (**)

27,94

Damga Vergisi (binde 6)

4,56

3,89

Kesintiler Toplamı

160,92

129,03

Net Ödenecek Tutar

599,58 (***)

518,97

(**) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G.V.Kanunun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.
(***) Net ele geçen asgari ücrete 54,68 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

İŞVERENE  MALİYETİ  (TL/AY) İŞVERENE  MALİYETİ  (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 760,50 ASGARİ ÜCRET 648,00
SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 126,36
SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 148,30 İŞSİZLİK SİG.FONU (İşçi Payı Farkı)                                       (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1)       (1) 1,13
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 12,96
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 15,21 İŞSİZLİK SİG.FONU (İşveren Payı Farkı)                                       (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 2)         (2) 2,25
SSK ALT SINIR PRİM FARKI                                (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 14 +%19.5)      (3) 37,69
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 924,01 SSK+İŞSİZ.SİG.PRİMİ FARK TOPLAMI (1)+(2)+(3) 41,07
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 828,39
KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesi gereğince  Gelir Vergisinden,488 sayılı Damga Vergisi Kanunun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden  muaf tutulmaktadır.)
NET  ASGARİ  ÜCRETİN HESABI İŞVERENE  MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET 760,50 ASGARİ ÜCRET 760,50
SSK PRİMİ % 14 106,47 SSK İŞVEREN PRİMİ % 19,5 148,30
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 7,61 İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 15,21
KESİNTİLER TOPLAMI 114,08 İŞVERENE TOPLAM  MALİYET
924,01
NET ASGARİ ÜCRET 646,42
(*) 5510 sayılı kanunun 82. maddesine göre, SSK Günlük Kazancın Alt Sınırı 16 yaşından büyükler için  tespit edilen günlük asgari ücret olacağı hükme bağlanmıştır.

2009 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

2009 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 25 Aralık 2008 tarihli toplantısında belirlenmiştir.

Komisyon kararına göre, 16 yaşından büyük çalışanlar için asgari ücretin aylık brüt tutarı;

01.01.2009-30.06.2009 döneminde 666,00 TL,

01.07.2009- 31.12.2009 döneminde 693,00 TL

olarak uygulanacaktır.

Buna göre asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti, yılın ilk yarısında 809,19 TL, ikinci yarısında ise 842,00 TL olmaktadır.

Çıraklara ve stajyerlere verilecek asgari ücret ise, 2009 yılının ilk yarısında 199,80 TL, ikinci yarısında 207,90 TL olacaktır.

Hesaplamasında yıl başında geçerli olan asgari ücret tutarının kullanıldığı asgari geçim indirimi tutarı ise bekar bir çalışan için 2009 yılının tamamında 49,95 TL olacaktır.

(01.07.2009 – 31.12.2009)

Ödemeler / Kesintiler

16 yaşından büyükler

16 yaşından küçükler

Brüt Tutar

693,00

589,50

SSK Primi (%14)

97,02

82,53

İşsizlik Sigortası Primi (%1)

6,93

5,90

Gelir Vergisi Matrahı

589,05

501,07

Gelir Vergisi (%15)

38,41 (**)

25,21

Damga Vergisi (binde 6)

4,16

3,54

Kesintiler Toplamı

146,52

117,18

Net Ödenecek Tutar

546,48

472,32

(**) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G.V.Kanunun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır. Yukarıdaki asgari geçim indirimi hesaplaması çalışanın bekar olduğu varsayımına göre yapılmıştır. Çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre asgari geçim indirimi tutarı değişecektir. Ücretlinin, eşinin çalışmaması ve 4 çocuklarının bulunması durumunda asgari geçim indirimi tutarı 84,92 TL olacaktır.

İŞVERENE  MALİYETİ  (TL/AY) İŞVERENE  MALİYETİ  (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 693,00 ASGARİ ÜCRET 589,50
SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 114,95
SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 135,13 İŞSİZLİK SİG.FONU (İşçi Payı Farkı)                                       (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1)       (1) 1,04
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 11,79
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 13,86 İŞSİZLİK SİG.FONU (İşveren Payı Farkı)                                       (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 2)         (2) 2,07
SSK ALT SINIR PRİM FARKI                                (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 14 +%19.5)      (3) 34,67
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 841,99 SSK+İŞSİZ.SİG.PRİMİ FARK TOPLAMI (1)+(2)+(3) 37,78
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 754,02
KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesi gereğince  Gelir Vergisinden,488 sayılı Damga Vergisi Kanunun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden  muaf tutulmaktadır.)
NET  ASGARİ  ÜCRETİN HESABI İŞVERENE  MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET 693,00 ASGARİ ÜCRET 693,00
SSK PRİMİ % 14 97,02 SSK İŞVEREN PRİMİ % 19,5 135,13
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 6,93 İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 13,86
KESİNTİLER TOPLAMI 103,95 İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 841,99
NET ASGARİ ÜCRET 589,05
(*) 5510 sayılı kanunun 82. maddesine göre, SSK Günlük Kazancın Alt Sınırı 16 yaşından büyükler için  tespit edilen günlük asgari ücret olacağı hükme bağlanmıştır.

(01.01.2009 – 30.06.2009)

Ödemeler / Kesintiler

16 yaşından büyükler

16 yaşından küçükler

Brüt Tutar

666,00

567,00

SSK Primi (%14)

93,24

79,38

İşsizlik Sigortası Primi (%1)

6,66

5,67

Gelir Vergisi Matrahı

566,10

481,95

Gelir Vergisi (%15)

34,97 (**)

22,34

Damga Vergisi (binde 6)

4,00

3,40

Kesintiler Toplamı

138,87

110,79

Net Ödenecek Tutar

527,13 (***)

456,21

(**) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G.V.Kanunun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.
(***) Net ele geçen asgari ücrete 49,95 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

İŞVERENE  MALİYETİ  (TL/AY) İŞVERENE  MALİYETİ  (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 666,00 ASGARİ ÜCRET 567,00
SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 110,57
SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 129,87 İŞSİZLİK SİG.FONU (İşçi Payı Farkı)                                       (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1)       (1) 0,99
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 11,34
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 13,32 İŞSİZLİK SİG.FONU (İşveren Payı Farkı)                                       (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 2)         (2) 1,98
SSK ALT SINIR PRİM FARKI                                (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 14 +%19.5)      (3) 33,17
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 809,19 SSK+İŞSİZ.SİG.PRİMİ FARK TOPLAMI (1)+(2)+(3) 36,14
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 725,05
KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesi gereğince  Gelir Vergisinden,488 sayılı Damga Vergisi Kanunun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden  muaf tutulmaktadır.)
NET  ASGARİ  ÜCRETİN HESABI İŞVERENE  MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET 666,00 ASGARİ ÜCRET 666,00
SSK PRİMİ % 14 93,24 tascilarymm SSK İŞVEREN PRİMİ % 19,5 129,87
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 6,66 12tascilarymmtascilarymmtascilarymmtascilarymm İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 13,32
KESİNTİLER TOPLAMI 99,90 1 İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 809,19
NET ASGARİ ÜCRET 566,10 117165-matte-blue-and-white-square-icon-culture-book3-open
(*) 5510 sayılı kanunun 82. maddesine göre, SSK Günlük Kazancın Alt Sınırı 16 yaşından büyükler için  tespit edilen günlük asgari ücret olacağı hükme bağlanmıştır.

2008 YILI

Asgari Ücret Komisyonun kararına göre, (16) yaşından büyük çalışanlar için asgari ücretin aylık brüt tutarı, 2008 yılının ilk yarısında 608,40 YTL, ikinci yarısında ise 638,70 YTL olarak uygulanacak.

Çıraklara ve stajyerlere verilecek asgari ücretin aylık brüt tutarı ise, 2008 yılının ilk yarısında 182,52 YTL, ikinci yarısında 191,61 YTL olacak.

Asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti de yılın ilk yarısında 739 YTL’yi, ikinci yarısında 776 YTL’yi bulacak. Asgari ücretin aşağıdaki tabloda gösterilen net tutarı ile asgari ücretli bir çalışanın işverene maliyeti arasındaki fark, istihdam üzerindeki yüklerin ağırlığını açık biçimde ortaya koyuyor.

Aşağıdaki tabloda, (16) yaşından büyükler ve küçükler için 2008 yılının ikinci yarısında uygulanacak asgari ücret tutarı üzerinden yapılan yasal kesintiler gösteriliyor.

Ödemeler / Kesintiler

16 yaşından büyükler

16 yaşından küçükler

Brüt Tutar

638,70

540,60

SSK Primi (%14)

89,42

75,68

İşsizlik Sigortası Primi (%1)

6,39

5,41

Gelir Vergisi Matrahı

542,89

459,51

Gelir Vergisi (%15)

81,43

68,93

Damga Vergisi (binde 6)

3,83

3,28

Kesintiler Toplamı

181,07

153,26

Net Ödenecek Tutar

457,63

387,34

01.07.2008 tarihinden itibaren (16) yaşından büyük çalışanlar için uygulanacak asgari ücret tutarının değiştirilmesi sebebiyle, aynı tarihten itibaren, Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 78 nci maddesi (01.10.2008 tarihinden itibaren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82 nci maddesi) hükümleri doğrultusunda, sosyal sigorta primine esas kazançların alt sınırının günlük 21,29 YTL, aylık 638,70 YTL ; üst sınırının da, günlük 138,39 YTL , aylık 4.151,55 YTL olarak dikkate alınması gerektiğini ; 5763 sayılı Kanun’un 20 nci maddesi hükümleri gereği olarak, belirlenen koşulları taşıyan 18-29 yaş erkek işçilerle (18) yaşından büyük kadın işçilerin sigorta primi işveren hisselerinin, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren hissesine kadar olan kısmının, 01.07.2008 tarihinden itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacağını ; yine 5763 sayılı Kanun’un 24 üncü maddesi hükümleri gereği olarak, 01.10.2008 tarihinden itibaren tüm çalışanların (SGDP ile çalışanlar ile yurt dışında çalışanlar hariç ) sigorta primi işveren hissesinde 5 puan indirim yapılacağını, ve 5766 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 73 üncü madde hükümleri gereğince, yatırımların ve istihdamın teşvikine ilişkin 5084 sayılı Kanun kapsamında bulunan yerlerde çalışanların ücretlerinin vergilendirilmesinde, önceliğin asgari geçim indirimine verilmesi gerekmektedir.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Facebook Paylas!Twitter Paylas!

Yorumlar Kapalı.

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange