Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Özel Usülsüzlük Cezaları

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Gecikme faizi – Gecikme Zammı Oranları

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Bilanço Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange