Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamalarına ilişkin olarak aşağıdaki düzenleme ve açıklamalara gerek duyulmuştur.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Bir kısım kurum ve kuruluşlarca alınan bazı hizmetlere ait katma değer vergisinin tevkifata tabi tutulması hakkında açıklamalar

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetler ile fuar, panayır ve sergilere katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler nedeniyle ödedikleri katma değer vergisinin, karşılıklı olmak kaydıyla iadesi uygulamasının usul ve esasları ile ilgili açıklamalar

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Katma değer vergisinde sorumluluk, özel matrah şekli ve mahsup uygulamalarına ilişkin olarak aşağıdaki düzenleme ve açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Gelir Vergisi Kanununa Göre Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflere İlişkin İstisna ile ilgili açıklamalar

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflere Yapılan Makine-Teçhizat Teslimlerine İlişkin İstisna, araçlara ilişkin istisna, Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Tanınan İstisna ile ilgili açıklamalar

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange