Anasayfa » Arşiv

Güncel Mevzuat

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

11.12.2010 tarih ve 27782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:A Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği ile; Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan, model yılı 1985 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2011 tarihine kadar ilgili yönetmelik hükümleri gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim eden veya 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun4 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kişiler adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2011 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 28/2/2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Pasaport ücretleri indirildi! Pasaportlar için 138 lira olan değerli kağıt bedeli 50 liraya düşürüldü.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

2010 yılında uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Oranları

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange