Yazdır Yazdır
Anasayfa » Güncel Mevzuat

Özel Tüketim Vergisi Kanunu 1 Sayılı Liste

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok Facebook Paylas!Twitter Paylas!

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU

I SAYILI LISTE
(A) CETVELI
31.12.2009
G.T.I.P. NO Mal Ismi Vergi Tutari (TL) Birimi
(Hafif yaglar ve müstahzarlari)
2710.11.11.00.00 Özel bir isleme tabi tutulacak olanlar 0 Kilogram
(Yalniz nafta)
2710.11.31.00.00 Uçak benzini 0 Litre
(Içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler)
2710.11.41.00.00 Oktani (RON)  95’ten az olanlar 1,8500 Litre
(Kursunsuz normal benzin)
(Içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler)
(Oktani (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
2710.11.45.00.11 Kursunsuz benzin 95 oktan 1,8915 Litre
(Içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler)
(Oktani (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
2710.11.45.00.12 Katkili Kursunsuz benzin 95 oktan 1,8915 Litre
(Içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler)
(Oktani (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
2710.11.45.00.19 Digerleri 1,8915 Litre
(Içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler)
(Oktani (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
2710.11.49.00.11 Kursunsuz benzin 98 oktan 2,0135 Litre
(Içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler)
(Oktani (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
2710.11.49.00.19 Digerleri 2,0135 Litre
(Içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçenler)
2710.11.51.00.00 Oktani (RON) 98’den az olanlar 1,8800 Litre
(Kursunlu normal benzin)
(Kursunlu süper benzin)
(Içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçenler)
2710.11.59.00.00 Oktani (RON) 98 veya daha fazla olanlar 1,8800 Litre
(Kursunlu süper benzin)
2710.11.70.00.00 Benzin tipi jet yakiti 0 Litre
2710.19.21.00.00 Jet yakiti (Kerosen) 0 Litre
(Agirlik itibariyle kükürt orani % 0,05’i geçmeyenler)
2710.19.41.00.11 Motorin 1,3045 Litre
(Agirlik itibariyle kükürt orani % 0,05’i geçmeyenler)
2710.19.41.00.18 Digerleri 1,3045 Litre
(Agirlik itibariyle kükürt orani % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.11 Motorin 1,2345 Litre
(Agirlik itibariyle kükürt orani % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.12 Kirsal Motorin 1,2345 Litre
(Agirlik itibariyle kükürt orani % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.18 Digerleri 1,2345 Litre
(Agirlik itibariyle kükürt orani % 0,2’yi geçenler)
2710.19.49.00.11 Motorin 1,2345 Litre
(Agirlik itibariyle kükürt orani % 0,2’yi geçenler)
2710.19.49.00.13 Deniz motorini (DMX) 1,2345 Litre
(Agirlik itibariyle kükürt orani % 0,2’yi geçenler)
2710.19.49.00.14 Deniz motorini (DMA) 1,2345 Litre
(Agirlik itibariyle kükürt orani % 0,2’yi geçenler)
2710.19.49.00.15 Deniz motorini (DMB) 1,2345 Litre
(Agirlik itibariyle kükürt orani % 0,2’yi geçenler)
2710.19.49.00.16 Deniz motorini (DMC) 1,2345 Litre
(Agirlik itibariyle kükürt orani % 0,2’yi geçenler)
2710.19.49.00.19 Digerleri 1,2345 Litre
(Fuel oiller)
(Agirlik itibariyle kükürt miktari % 1’i geçmeyenler)
2710.19.61.00.11 Fuel oil 3 0,2370 Kilogram
(Fuel oiller)
(Agirlik itibariyle kükürt miktari % 1’i geçmeyenler)
2710.19.61.00.19 Digerleri 0,2370 Kilogram
(Fuel oiller)
(Agirlik itibariyle kükürt miktari % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)
2710.19.63.00.11 Fuel oil 4 (Kalorifer yakiti) 0,4760 Kilogram
(Fuel oiller)
(Agirlik itibariyle kükürt miktari % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)
2710.19.63.00.19 Digerleri 0,4760 Kilogram
(Fuel oiller)
(Agirlik itibariyle kükürt miktari % 2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler )
2710.19.65.00.11 Fuel oil 5 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Agirlik itibariyle kükürt miktari % 2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler )
2710.19.65.00.19 Digerleri 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Agirlik itibariyle kükürt miktari % 2,8’i geçenler )
2710.19.69.00.11 Fuel oil 6 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Agirlik itibariyle kükürt miktari % 2,8’i geçenler )
2710.19.69.00.12 Denizcilik yakiti (RMA-30) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Agirlik itibariyle kükürt miktari % 2,8’i geçenler )
2710.19.69.00.13 Denizcilik yakiti (RMB-30) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Agirlik itibariyle kükürt miktari % 2,8’i geçenler )
2710.19.69.00.14 Denizcilik yakiti (RMD-80) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Agirlik itibariyle kükürt miktari % 2,8’i geçenler )
2710.19.69.00.15 Denizcilik yakiti (RME-180) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Agirlik itibariyle kükürt miktari % 2,8’i geçenler )
2710.19.69.00.16 Denizcilik yakiti (RMF-180) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Agirlik itibariyle kükürt miktari % 2,8’i geçenler )
2710.19.69.00.17 Denizcilik yakiti (RMG-380) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Agirlik itibariyle kükürt miktari % 2,8’i geçenler )
2710.19.69.00.18 Denizcilik yakiti (RMH-380) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Agirlik itibariyle kükürt miktari % 2,8’i geçenler )
2710.19.69.00.21 Denizcilik yakiti (RMK-380) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Agirlik itibariyle kükürt miktari % 2,8’i geçenler )
2710.19.69.00.22 Denizcilik yakiti (RMH-700) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Agirlik itibariyle kükürt miktari % 2,8’i geçenler )
2710.19.69.00.23 Denizcilik yakiti (RMK-700) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Agirlik itibariyle kükürt miktari % 2,8’i geçenler )
2710.19.69.00.99 Digerleri 0,2240 Kilogram
27.11 Petrol gazlari ve diger gazli hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç) 0 Kilogram
(Sivilastirilmis)
2711.11.00.00.00 Dogal gaz
Motorlu Tasitlarda Yakit Olarak Kullanilacak Olanlar 0,6964 Standart M³
Digerleri 0,0230 Standart M³
(Sivilastirilmis)
2711.12 Propan 1,2100 Kilogram
(Sivilastirilmis)
2711.13 Bütan 1,2100 Kilogram
2711.19.00.00.11 Sivilastirilmis petrol gazi (L.P.G.)
Motorlu Tasitlarda Yakit Olarak Kullanilacak Olanlar (Otogaz) 1,2780 Kilogram
Digerleri 1,2100 Kilogram
(Gaz halinde)
2711.21.00.00.00 Dogal gaz
Motorlu Tasitlarda Yakit Olarak Kullanilacak Olanlar 0,6964 Standart M³
Digerleri 0,0230 Standart M³
(Gaz halinde)
2711.29.00.00.11 Propan 1,2100 Kilogram
(Gaz halinde)
2711.29.00.00.12 Bütan 1,2100 Kilogram
(Petrol koku)
2713.11.00.00.00 Kalsine edilmemis 0 Kilogram
(Petrol koku)
2713.12.00.00.00 Kalsine edilmis 0 Kilogram
(Petrol bitümeni)
2713.20.00.00.19 Digerleri 0 Kilogram
2713.90 Petrol yaglarinin veya bitümenli minerallerden elde edilen yaglarin diger kalintilari 0 Kilogram
(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)
3824.90.97.90.54 Oto Biodizel 0,9100 Litre
3824.90.97.90.55 Yakit Biodizel 0,9100 Litre

(B) CETVELI

G.T.I.P. NO Mal Ismi Vergi Tutari (TL) Birimi
2707.10 Benzol (Benzen) 2,0135 Kilogram
2707.20 Toluol (Toluen) 2,0135 Kilogram
2707.50.90.00.11 Solvent nafta 2,0135 Kilogram
(Çözücü nafta)
2710.11.21.00.00 White spirit 2,0135 Kilogram
2710.11.25.00.00 Digerleri 2,0135 Kilogram
2710.11.90.00.11 Diger solventler 2,0135 Kilogram
(Çözücüler) (Petrol eteri)
2710.11.90.00.19 Digerleri 2,0135 Kilogram
(Petrol eteri)
2710.19.29.00.00 Digerleri 2,0135 Kilogram
(Petrol eteri)
2901.10.00.90.11 Hekzan 2,0135 Kilogram
2901.10.00.90.12 Heptan 2,0135 Kilogram
2901.10.00.90.13 Pentan 2,0135 Kilogram
2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol) 2,0135 Kilogram
2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol) 2,0135 Kilogram
2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 2,0135 Kilogram
(Petrol yaglari veya bitümenli minerallerden elde edilen yaglari içerenler)
3811.21.00.10.00 Mineral yaglar veya mineral yaglar gibi ayni amaçla kullanilan diger sivi yaglar için diger müstahzar katkilar 2,0135 Kilogram
(Petrol yaglari veya bitümenli minerallerden elde edilen yaglari içermeyenler)
3811.29.00.10.00 Mineral yaglar veya mineral yaglar gibi ayni amaçla kullanilan diger sivi yaglar için diger müstahzar katkilar 2,0135 Kilogram
3811.90.00.10.12 Hafif mineral yaglar için müstahzar katkilar 2,0135 Kilogram
Tarifenin baska yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çikarmada kullanilan müstahzarlar
3814.00.90 Digerleri 0,0650 Kilogram
(Esasi bütil asetat olanlar hariç)
3824.90.40.00.00 Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler 0,0650 Kilogram
(Yaglama yaglari; diger yaglar)
2710.19.71.00.00 Özel bir isleme tabi tutulacak olanlar 1,0560 Kilogram
(Yaglama yaglari; diger yaglar)
2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen islemlerden baska bir islemle kimyasal degisime tabi tutulacak olanlar Kilogram
1,0560
(Yaglama yaglari; diger yaglar)
2710.19.81.00.00 Motor yaglari, kompresör yaglama yaglari, türbin yaglama yaglari 1,0560 Kilogram
(Yaglama yaglari; diger yaglar)
2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sivi yaglar 1,0560 Kilogram
(Yaglama yaglari; diger yaglar)
2710.19.85.00.00 Beyaz yaglar, sivi parafin 1,0560 Kilogram
(Yaglama yaglari; diger yaglar)
2710.19.87.00.00 Disli yaglari ve redüktör yaglari 1,0560 Kilogram
(Yaglama yaglari; diger yaglar)
2710.19.91.00.00 Metal islemeye mahsus bilesikler, kalip çikarma yaglari, asinmayi önleyici yaglar 1,0560 Kilogram
(Yaglama yaglari; diger yaglar)
2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yaglar 1,0560 Kilogram
(Yaglama yaglari; diger yaglar)
2710.19.99.00.25 Diger madeni yaglar 1,0560 Kilogram
(Yaglama yaglari; diger yaglar)
2710.19.99.00.21 Spindle oil 1,0560 Kilogram
(Yaglama yaglari; diger yaglar)
2710.19.99.00.22 Light neutral 1,0560 Kilogram
(Yaglama yaglari; diger yaglar)
2710.19.99.00.23 Heavy neutral 1,0560 Kilogram
(Yaglama yaglari; diger yaglar)
2710.19.99.00.24 Bright stock 1,0560 Kilogram
(Yaglama yaglari; diger yaglar)
2710.19.99.00.98 Digerleri 1,0560 Kilogram
(Yalniz baz yaglar)
2710.19.25.00.11 Gazyagi 0,7605 Litre
2710.19.25.00.19 Digerleri 0,7605 Litre
(Yaglama müstahzarlari)
3403.11.00.00.00 Dokumaya elverisli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diger maddelerin islenmesine mahsus müstahzarlar 0,3000 Kilogram
(Yaglama müstahzarlari)
3403.19.10.00.00 Esas madde olarak kabul edilmemek sartiyla, agirlik itibariyla %70 veya daha fazla petrol yaglari veya bitümenli minerallerden elde edilen yaglari içerenler 0,3000 Kilogram
(Yaglama müstahzarlari)
3403.19.91.00.00. Makine, cihaz ve tasitlarin yaglanmasinda kullanilan müstahzarlar 0,3000 Kilogram
(Yaglama müstahzarlari)
3403.19.99.00.00 Digerleri 0,3000 Kilogram
(Yaglama müstahzarlari)
3403.91.00.00.00 Dokumaya elverisli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diger maddelerin islenmesine mahsus müstahzarlar 0,3000 Kilogram
(Yaglama müstahzarlari)
3403.99.10.00.00 Makine, cihaz ve tasitlarin yaglanmasinda kullanilan müstahzarlar 0,3000 Kilogram
(Yaglama müstahzarlari)
3403.99.90.00.00 Digerleri 0,3000 Kilogram

Tags: ,

Facebook Paylas!Twitter Paylas!

Yorumlar Kapalı.

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange