Yazdır Yazdır
Anasayfa » Güncel Mevzuat

2011/1 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok Facebook Paylas!Twitter Paylas!

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SAYI: 2011/1)

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1 inci maddesinde,

“Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

http://tascilarymm.com

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 – Noter kağıtları:
a) Noter kağıdı

6,25

b) Beyanname

6,25

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

12,50

2 – (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)
3 – Pasaportlar

62,50

4 – Yabancılar için ikamet tezkereleri

172,00

5 – (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)
6 – Nüfus cüzdanları

5,75

7 – Aile cüzdanları

58,00

8 – (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)
9 – Sürücü belgeleri

77,50

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

77,50

11 – Motorlu araç trafik belgesi

77,50

12 – Motorlu araç tescil belgesi

58,00

13 – İş makinesi tescil belgesi

58,00

14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

3,80

http://tascilarymm.com

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2012 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.

http://tascilarymm.com

Tags: , , , , , , ,

Facebook Paylas!Twitter Paylas!

Yorumlar Kapalı.

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange