Yazdır Yazdır
Anasayfa » Güncel Mevzuat

2012/1 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok Facebook Paylas!Twitter Paylas!

2013 Değerli Kağıtlar Bedelleri

 

2012/1 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,

“Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)
1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı 7,25
b) Beyanname 7,25
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 14,5
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 – Pasaportlar 72
4-Yabancılar için ikamet tezkereleri 198
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 – Nüfus cüzdanları 6,5
7 – Aile cüzdanları 66
8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 – Sürücü belgeleri 89
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 89
11 – Motorlu araç trafik belgesi 89
12 – Motorlu araç tescil belgesi 66,5
13 – İş makinesi tescil belgesi 66,5
14 – Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı) 4,5
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 6

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 01/01/2013 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.

 

Tags: ,

Facebook Paylas!Twitter Paylas!

Yorumlar Kapalı.

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange