Yazdır Yazdır
Anasayfa » Bakanlar Kurulu Kararları

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine İlişkin

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok Facebook Paylas!Twitter Paylas!

VARLIK BARIŞI KANUNU OLARAK ADLANDIRILAN 5811 SAYILI KANUNUN UYGULAMA SÜRESİ 2009 YILI SONUNA KADAR UZATILDI

30 Eylül 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15456 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5811 Sayılı Kanunun 3. maddesinin 5917 Sayılı Kanun ile değiştirilmiş olan 1. ve 2. fıkralarında yer alan bildirim ve beyan süreleri 31 Aralık 2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır. 30 Eylül 2009 tarihinde yürürlüğe giren bu Karar uyarınca;

– Gerçek veya tüzel kişilerce, 1 Haziran 2009 tarihi itibarıyla sahip olunan ve yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar, 31 Aralık 2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle banka veya aracı kuruma bildirilebilecek yada vergi dairelerine beyan edilebilecek,

– Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak 1 Haziran 2009 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında işletmenin özkaynakları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar 31 Aralık 2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle vergi dairelerine beyan edilebilecektir. İlgili karar aşağıdadır.

5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN
B.K.K. No 2009/15456
Resmi Gazete Tarihi 30/09/2009
Resmi Gazete No 27362
Kapsam

Karar Sayısı : 2009/15456

5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bildirim ve beyan sürelerinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 28/9/2009 tarihli ve 90804 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/9/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

29/9/2009 TARİHLİ VE 2009/15456 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bildirim ve beyan süreleri, 31/12/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Tags: ,

Facebook Paylas!Twitter Paylas!

Yorumlar Kapalı.

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange