Yazdır Yazdır
Anasayfa » Bakanlar Kurulu Kararları

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II), (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok Facebook Paylas!Twitter Paylas!

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2011/1435

Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/2/2011 tarihli ve 19875 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 11 inci ve 12 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

EKLER:

MADDE 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

(I) SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Birimi

(Hafif yağlar ve müstahzarları)

2710.11.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

0

Kilogram

(Yalnız nafta)

2710.11.31.00.00 Uçak benzini

0

Litre

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.41.00.00 Oktanı (RON) 95’den az olanlar

1,8500

Litre

(Kurşunsuz normal benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)

2710.11.45.00.11 Kurşunsuz benzin 95 oktan

1,8915

Litre

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)

2710.11.45.00.12 Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan

1,8915

Litre

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)

2710.11.45.00.19 Diğerleri

1,8915

Litre

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

2710.11.49.00.11 Kurşunsuz benzin 98 oktan

2,0135

Litre

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

2710.11.49.00.19 Diğerleri

2,0135

Litre

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.51.00.00 Oktanı (RON) 98’den az olanlar

1,8800

Litre

(Kurşunlu normal benzin)

(Kurşunlu süper benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.59.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

1,8800

Litre

(Kurşunlu süper benzin)

2710.11.70.00.00 Benzin tipi jet yakıtı

0

Litre

2710.19.21.00.00 Jet yakıtı (Kerosen)

0

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçmeyenler)

2710.19.41.00.11 Motorin

1,3045

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçmeyenler)

2710.19.41.00.13 Kırsal Motorin

1,3045

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçmeyenler)

2710.19.41.00.29 Diğerleri

1,3045

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.12 Kırsal Motorin

1,2345

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.13 Deniz motorini (DMX)

1,2345

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.14 Deniz motorini (DMA)

1,2345

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.15 Deniz motorini (DMB)

1,2345

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.16 Deniz motorini (DMC)

1,2345

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.29 Diğerleri

1,2345

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)

2710.19.49.00.13 Deniz motorini (DMX)

1,2345

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)

2710.19.49.00.14 Deniz motorini (DMA)

1,2345

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)

2710.19.49.00.15 Deniz motorini (DMB)

1,2345

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)

2710.19.49.00.16 Deniz motorini (DMC)

1,2345

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)

2710.19.49.00.18 Diğerleri

1,2345

Litre

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)

2710.19.61.00.11 Fuel oil 3

0,2370

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)

2710.19.61.00.12 Denizcilik yakıtı (RMA-30)

0,2370

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)

2710.19.61.00.13 Denizcilik yakıtı (RMB-30)

0,2370

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)

2710.19.61.00.14 Denizcilik yakıtı (RMD-80)

0,2370

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)

2710.19.61.00.15 Denizcilik yakıtı (RME-180)

0,2370

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)

2710.19.61.00.16 Denizcilik yakıtı (RMF-180)

0,2370

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)

2710.19.61.00.17 Denizcilik yakıtı (RMG-380)

0,2370

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)

2710.19.61.00.18 Denizcilik yakıtı (RMH-380)

0,2370

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)

2710.19.61.00.21 Denizcilik yakıtı (RMK-380)

0,2370

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)

2710.19.61.00.22 Denizcilik yakıtı (RMH-700)

0,2370

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)

2710.19.61.00.23 Denizcilik yakıtı (RMK-700)

0,2370

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)

2710.19.61.00.29 Diğerleri

0,2370

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)

2710.19.63.00.11 Fuel oil 4 (Kalorifer yakıtı)

0,4760

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)

2710.19.63.00.12 Denizcilik yakıtı (RMA-30)

0,4760

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)

2710.19.63.00.13 Denizcilik yakıtı (RMB-30)

0,4760

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)

2710.19.63.00.14 Denizcilik yakıtı (RMD-80)

0,4760

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)

2710.19.63.00.15 Denizcilik yakıtı (RME-180)

0,4760

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)

2710.19.63.00.16 Denizcilik yakıtı (RMF-180)

0,4760

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)

2710.19.63.00.17 Denizcilik yakıtı (RMG-380)

0,4760

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)

2710.19.63.00.18 Denizcilik yakıtı (RMH-380)

0,4760

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)

2710.19.63.00.21 Denizcilik yakıtı (RMK-380)

0,4760

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)

2710.19.63.00.22 Denizcilik yakıtı (RMH-700)

0,4760

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)

2710.19.63.00.23 Denizcilik yakıtı (RMK-700)

0,4760

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)

2710.19.63.00.29 Diğerleri

0,4760

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)

2710.19.65.00.11 Fuel oil 5

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)

2710.19.65.00.12 Denizcilik yakıtı (RMA-30)

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)

2710.19.65.00.13 Denizcilik yakıtı (RMB-30)

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)

2710.19.65.00.14 Denizcilik yakıtı (RMD-80)

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)

2710.19.65.00.15 Denizcilik yakıtı (RME-180)

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)

2710.19.65.00.16 Denizcilik yakıtı (RMF-180)

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)

2710.19.65.00.17 Denizcilik yakıtı (RMG-380)

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)

2710.19.65.00.18 Denizcilik yakıtı (RMH-380)

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)

2710.19.65.00.21 Denizcilik yakıtı (RMK-380)

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)

2710.19.65.00.22 Denizcilik yakıtı (RMH-700)

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)

2710.19.65.00.23 Denizcilik yakıtı (RMK-700)

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)

2710.19.65.00.29 Diğerleri

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)

2710.19.69.00.11 Fuel oil 6

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)

2710.19.69.00.12 Denizcilik yakıtı (RMA-30)

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)

2710.19.69.00.13 Denizcilik yakıtı (RMB-30)

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)

2710.19.69.00.14 Denizcilik yakıtı (RMD-80)

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)

2710.19.69.00.15 Denizcilik yakıtı (RME-180)

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)

2710.19.69.00.16 Denizcilik yakıtı (RMF-180)

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)

2710.19.69.00.17 Denizcilik yakıtı (RMG-380)

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)

2710.19.69.00.18 Denizcilik yakıtı (RMH-380)

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)

2710.19.69.00.21 Denizcilik yakıtı (RMK-380)

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)

2710.19.69.00.22 Denizcilik yakıtı (RMH-700)

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)

2710.19.69.00.23 Denizcilik yakıtı (RMK-700)

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)

2710.19.69.00.99 Diğerleri

0,2240

Kilogram

27.11 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12;  2711.13;  2711.19.00.00.11;  2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)

0

Kilogram

(Sıvılaştırılmış)

2711.11.00.00.00 Doğal gaz

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar

0,6964

Standart Metreküp

Diğerleri

0,0230

Standart Metreküp

(Sıvılaştırılmış)

2711.12 Propan

1,2100

Kilogram

(Sıvılaştırılmış)

2711.13 Bütan

1,2100

Kilogram

2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz)

1,2780

Kilogram

Diğerleri

1,2100

Kilogram

(Gaz halinde)

2711.21.00.00.00 Doğal gaz

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

0,6964

Standart Metreküp

Diğerleri

0,0230

Standart Metreküp

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.11 Propan

1,2100

Kilogram

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.12 Bütan

1,2100

Kilogram

27.13 Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

0

Kilogram

( 2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç)

(Petrol koku)

2713.11.00.00.00 Kalsine edilmemiş

0

Kilogram

(Petrol koku)

2713.12.00.00.00 Kalsine edilmiş

0

Kilogram

(Petrol bitümeni)

2713.20.00.00.19 Diğerleri

0

Kilogram

2713.90 Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

0

Kilogram

(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

2715.00.00.00.00 Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol  bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar

0

Kilogram

3824.90.97.90.54 Oto Biodizel

0,9100

Litre

3824.90.97.90.55 Yakıt Biodizel

0,9100

Litre

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Birimi

2707.10 Benzol (Benzen)

2,0135

Kilogram

2707.20 Toluol (Toluen)

2,0135

Kilogram

2707.50.90.00.11 Solvent nafta

2,0135

Kilogram

(Çözücü nafta)

2710.11.21.00.00 White spirit

2,0135

Kilogram

2710.11.25.00.00 Diğerleri

2,0135

Kilogram

2710.11.90.00.11 Diğer solventler

2,0135

Kilogram

(Çözücüler) (Petrol eteri)

2710.11.90.00.19 Diğerleri

2,0135

Kilogram

(Petrol eteri)

2710.19.29.00.00 Diğerleri

2,0135

Kilogram

(Petrol eteri)

2901.10.00.90.11 Hekzan

2,0135

Kilogram

2901.10.00.90.12 Heptan

2,0135

Kilogram

2901.10.00.90.13 Pentan

2,0135

Kilogram

2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol)

2,0135

Kilogram

2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol)

2,0135

Kilogram

2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

2,0135

Kilogram

(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler)

3811.21.00.10.00 Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

2,0135

Kilogram

(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyenler)

3811.29.00.10.00 Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

2,0135

Kilogram

3811.90.00.10.12 Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

2,0135

Kilogram

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

3814.00.90 Diğerleri

0,0650

Kilogram

(Esası bütil asetat olanlar hariç)

3824.90.40.00.00 Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

0,0650

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.71.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

1,0560

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

1,0560

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.00 Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

1,0560

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

1,0560

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.85.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafin

1,0560

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.87.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağları

1,0560

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

1,0560

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

1,0560

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.25 Diğer madeni yağlar

1,0560

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.21 Spindle oil

1,0560

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.22 Light neutral

1,0560

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.23 Heavy neutral

1,0560

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.24 Bright stock

1,0560

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.98 Diğerleri

1,0560

Kilogram

(Yalnız baz yağlar)

2710.19.25.00.11 Gazyağı

0,7605

Litre

2710.19.25.00.19 Diğerleri

0,7605

Litre

(Yağlama müstahzarları)

3403.11.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

0,3000

Kilogram

(Yağlama müstahzarları)

3403.19.10.00.00 Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

0,3000

Kilogram

(Yağlama müstahzarları)

3403.19.90.00.00 Diğerleri

0,3000

Kilogram

(Yağlama müstahzarları)

3403.91.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

0,3000

Kilogram

(Yağlama müstahzarları)

3403.99.00.00.00 Diğerleri

0,3000

Kilogram

MADDE 2- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan malların vergi oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

(II) SAYILI LİSTE

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

8701.20 Yarı römorkler için çekiciler

4

87.02 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar

Otobüs

1

Midibüs

4

Minibüs

9

87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

-Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dâhil toplam yük ağırlığı) % 50’sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)
İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³’ün altında olanlar

10

İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³’ün altında olanlar

10

Sadece elektrik motorlu olanlar

10

– Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan

Motor silindir hacmi 3200 cm³’ü geçmeyenler

Sadece elektrik motorlu olanlar

10

10

-Diğerleri

Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyenler

37

Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü geçmeyenler

60

Motor silindir hacmi 2000 cm3‘ü geçenler

84

Sadece elektrik motorlu olanlar
Motor gücü 85 kW ‘ı geçmeyenler

3

Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler

7

Motor gücü 120 kW’ı geçenler

15

8703.10.11.00.00 Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar

6,7

8703.10.18.00.00 Diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar)

6,7

87.04 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar )

– Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³’ü geçmeyenler hariç);

Motor silindir hacmi 3000 cm³’ü geçmeyenler

10

Motor silindir hacmi 3000 cm³’ü geçen fakat 4000 cm³’ü geçmeyenler

52

Motor silindir hacmi 4000 cm³’ü geçenler

75

Sadece elektrik motorlu olanlar

Motor gücü 85 kW ‘ı geçmeyenler

10

Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler

52

Motor gücü 120 kW’ı geçenler

75

– Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar

Sadece elektrik motorlu olanlar

Diğerleri

10

10

– Diğerleri

Sadece elektrik motorlu olanlar

Diğerleri

4

4

87.05 Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (Örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini püskürten arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)

[(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]

4

87.09 Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları

4

87.11 Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)

(Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)

Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler

8

8711.90.00.00.00

Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçenler

37

Diğerleri (Sadece elektrik motorlu olanlar)

Motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler

Motor gücü 20 kW’ı geçenler

3

37

88.02 Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları

[(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, yangınla mücadelede kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)]

0,5

8901.10.10.00.11 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri

(Denizde seyretmeye mahsus olanlar)

6,7

8901.10.90.00.11 Yolcu ve gezinti gemileri

(Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)

6,7

89.03 Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar (Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç)

8

MADDE 3- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

(III) SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi

Oranı (%)

Asgari

Maktu Vergi Tutarı (TL/Lt)

2202.10.00.00.13 Kolalı Gazozlar

25

2203.00 Malttan üretilen biralar

63

0,44

22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

0

2,44

2204.10 Köpüklü şaraplar

0

16,12

22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

0

22,1

2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

0

17,55

2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

0

2,44

2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22’den fazla olanlar

0

85,8

2207.20 Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler

(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

0

85,8

22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler

[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

0

85,8

2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

0

71,5

2208.50 Cin ve Geneva

0

57,2

2208.60 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

0

57,2

2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle  % 45.4’den fazla olanlar)

0

85,8

2208.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar)

0

85,8

2208.70 Likörler

0

78,65

2208.90 Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

0

85,8

2208.90.48.00.11 Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

0

51,48

2208.90.71.00.11 Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

0

51,48

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi

Oranı (%)

Asgari Maktu

Vergi

Tutarı (TL)

2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar

30

0,1325

2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar

30

0,1325

2402.10.00.00.19 Sigarillolar

30

0,1325

2402.20 Tütün içeren sigaralar

63

0,1325

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

30

0,1325

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

63

0,1325

2403.10 İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)

(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

63

0,1325

2403.10.10.00.19 Diğerleri

(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

63

0,0342

2403.10.90.00.19 Diğerleri

(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)

63

0,0342

2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

63

0,1325

MADDE 4– 13/11/2003 tarihli ve 2003/6467 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinde yer alan liste aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

I SAYILI LİSTE

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO Mal İsmi
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.81.00.00 Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.85.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafin
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.87.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağları
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.25 Diğer madeni yağlar
(Yağlama müstahzarları)
3403.11.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
(Yağlama müstahzarları)
3403.19.10.00.00 Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
(Yağlama müstahzarları)
3403.19.90.00.00 Diğerleri
(Yağlama müstahzarları)
3403.91.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
(Yağlama müstahzarları)
3403.99.00.00.00 Diğerleri

MADDE 5– 5/6/2006 tarihli ve 2006/11202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar”ın 1 inci ve 2 nci maddelerinde yer alan “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11” ibareleri, “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6– 26/6/2006 tarihli ve 2006/10798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhraç Edilecek Elektrik Üretiminde Kullanılacak Fuel Oil Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarına İlişkin Karar”ın 1 inci maddesinde yer alan “2710.19.61.00.11, 2710.19.61.00.19, 2710.19.63.00.11, 2710.19.63.00.19, 2710.19.65.00.11, 2710.19.65.00.19, 2710.19.69.00.11 ve 2710.19.69.00.99 G.T.İ.P numaralı malların” ibaresi, “2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11 ve 2710.19.69.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

http://tascilarymm.com

Tags: , , ,

Facebook Paylas!Twitter Paylas!

Yorumlar Kapalı.

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange