Anasayfa » Arşiv

Aralık 2015

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 58 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 47) 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme […]

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 46) I – Vergileme Ölçü ve Hadleri 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin; İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden […]

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde uygulanan maktu vergi tutarı 01.01.2016 tarihinden itibaren 46,00 TL olarak uygulanacaktır.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “2015 yılı için 19.500 TL” ibaresi “2015 yılı için 19.500 TL, 2016 yılı için 20.600 TL” şeklinde değiştirilmiştir.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok
  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange