Anasayfa » Arşiv

Ağustos 2014

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

333 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ekinde yer alan listeye 3.65. satırdan sonra gelmek üzere değişiklikler yapılmıştır.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Matbaa işletmecileri Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca düzenlenen bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen on beşinci günün sonuna kadar internet üzerinden, www.gib.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine, kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanmak suretiyle göndereceklerdir.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren 15 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) bildirerek kayıt ettireceklerdir.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

431 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 8 inci maddesinde yer alan “1/7/2014” ibaresi “1/1/2015” olarak değiştirilmiştir.

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange