Anasayfa » Arşiv

Aralık 2013

Ekleyen: Taşçılar YMM Bir Yorum

Vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine (Kayıt Saklama Gereksinimleri) dair usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Sıra No.lu Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

2014 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

430 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayınlandı.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange