Anasayfa » Arşiv

Şubat 2013

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının verdiği yetki çerçevesinde 01.03.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen 397 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan dağıtım lisansı alan elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinden ve organize sanayi bölgesi tüzel kişiliklerinden; elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınmasına yönelik açıklamalara yer verilen 420 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler ve kıymetli madenler aracı kuruluşlarının kıymetli maden alım/satımında belge düzeni bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2012 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange