Anasayfa » Arşiv

Ağustos 2012

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

18.8.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 120 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde; uluslararası kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetlerde istisna, eğitim ve öğretim tesislerine ilişkin projeler ile bazı KDV Genel Tebliğlerinde yapılan değişiklikler hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

2013 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange