Anasayfa » Arşiv

Haziran 2012

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

119 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

397 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Kara ve deniz yolu ile şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşımacılığı işi ile iştigâl eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet ve yolcu listesi düzenlemeleri, düzenledikleri elektronik biletleri yolcularına iletmeleri ve bu vesikaları muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange