Anasayfa » Arşiv

Ekim 2010

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) uygulaması ile ilgili olarak 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,40 olarak belirlenmiştir.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde yapılan değişikliklerle ilgili olarak yapılan açıklamalar

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

2010 / 926 nolu Bakanlar Kurulu Kararı – Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 Nci Maddesine İlişkin

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange