Anasayfa » Arşiv

Ağustos 2010

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanununun geçici 69 uncu maddesinde yapılan değişiklik üzerine, yatırım indirimi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Aile Hekimlerinin, Aile Hekimliği Hizmetlerinin Verilmesiyle İlgili Olarak Yapacakları Bazı Ödemelerden Gelir Vergisi Tevkifatı Yapmalarına İlişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

6009 sayılı Kanun’la vergi mevzuatında yapılan son değişiklikler, Çok sayıda yasada değişiklik yaptığı için adına “Torba Yasa” denilen 6009 sayılı yasa ile özellikle vergi mevzuatında bazı değişiklikler yapılmıştır.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Mükelleflerin öngörülen şartları sağlayıp sağlamadıklarının tespit edilmesi amacıyla düzenlenmesi gereken Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporunun ibraz süresine ilişkin açıklamalar

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Serbest bölgelerde istihdam edilen personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesiyle ilgili açıklamalar

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange