Anasayfa » Arşiv

Mart 2010

Ekleyen: Taşçılar YMM Bir Yorum

Vergi Usul Kanununun Maliye Bakanlığına tanıdığı yetkilere istinaden, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğde açıklanmaktadır.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Ba Bs formlarının 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri ile ilgili 396 seri no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Tebliği

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Mükellef ve vergi sorumlularının izahat talebinde bulunmaları üzerine idarenin vereceği yazılı cevaplara (özelgelere) ilişkin müracaatın nereye yapılacağı, yetkili makamın neresi olduğu, özelge talebinin hangi konuları kapsadığı gibi hususlar

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2009 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlar

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

25.06.2009 tarih ve 27269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 391 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usullere değinilmiştir.

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange